H. J. SCHUKKEN's INDUSTRIE BOLSWARD


Het ontstaan van de fabricage van maaiapparaten aan tractoren is in een vroeg stadium begonnen bij Hindrik Jacobus Schukken. Zijn grootvader en vader waren smid in Tjerkwerd. Toen zijn vader naast smid ook nog boer werd in de crisisjaren bestond al snel de behoefte om dit boerenbedrijf te mechaniseren. Men had te weinig tijd voor de verzorging van het vee. Zo werd er al snel een auto omgebouwd tot trekker en daarna werd de eerste autotrekker met maaibalk gebouwd. Het vee wat toen op de boerderij was alleen voor de vlees consumptie bestemd.
Kort nadat zijn broer de smederij van zijn vader overnam en door de oorlog de behoefte aan verdere mechanisatie afnam begon hij in 1942, als zelfstandig wagenmaker te Tjerkwerd. Twee jaar later werd dit bedrijf in Bolsward voortgezet en na de bezettingsjaren werd er opnieuw gestart met het maken van maaiapparaten maar nu niet aan auto's maar aan Jeeps die toen in voldoende mate aanwezig waren.

H.J. Schukken maaien met een Willy's vredes jeep
Bron: Collectie F. Schukken

In die zelfde periode  werden er verschillende andere producten gemaakt zoals; melkwagentjes, kruiwagens, wieltjes,  hooiopsleep- en landbouwwagens. Ook werden er verschillende carrosserieën voor plaatselijke ondernemingen gemaakt. Door de drukke werkzaamheden en ruimte gebrek werd er nog een bedrijf op een andere locatie in Bolsward bij gehuurd.

In 1948 werd het hele bedrijf verplaats naar een voormalige grasdrogerij. De werkzaamheden die toen plaatsvonden zijn de fabricage van maaiapparaten voor tractoren, die toen via de Marshallhulp beschikbaar kwamen, hooischuivers, melkwagentjes, kruiwagens, wieltjes hooiopsleepwagens, bokkenwagens, landbouwwagens, mestverpreiders, greppelfrezen, verschillende transportmiddelen en staalconstructiebouw oa: bruggen, hekwerken, spanten.  In de loop van 1955 werd de productie van maaiapparaten het belangrijkste en de overige werkzaamheden werden in een aangepast tempo afgebouwd. Ook  werd het dealerschap van Ford tractoren voor een deel van de provincie Friesland overgenomen.
Vanaf 1960 werd de productie van alle soorten maaiapparaten en bijbehorende onderdelen de hoofdzaak en daarnaast werden ook nog hooischuivers, bumpers, trekhaken en slootreinigers gefabriceerd. In deze periode werd er ook druk geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een cirkelmaaier het geen later resulteerde in de bekende uitvoering. Een cirkelmaaier voorzien van twee schijven en een werkbreedte van 1,5 meter. Gezien de ontwikkelingen in de landbouwmechanisatie nam in het begin van de 70'e jaren nam de vraag naar maaiapparaten af en werden er steeds meer cirkelmaaiers gefabriceerd. Dit kwam mede door de snelheid waarmee gemaaid werd en door het beschikbare vermogen van de trekkers.

De Schukken cirkelmaaier testen in het hoge gras in Frankrijk
Bron: Collectie F. Schukken

De cirkelmaaiers werden naar verschillende landen uitgevoerd oa: Engeland, Ierland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Ook werd er intensief samengewerkt met de Duitse landbouwmachinefabrikant Rasspe. Deze cirkelmaaiers werden in verschillende variaties gemaakt, een dubbele uitvoering van  3 meter, voor op de trekker gemonteerd en zowel voorop als achter de trekker. Door dat er een sterk afnemende vraag naar maaiapparaten, en een patent kwestie was, ten aanzien van het leveren en fabriceren van cirkelmaaiers, werd in 1978 het bedrijf verkocht.

F. Schukken

 

Heb u nog wat gegevens, laat het mij weten. Ik ben er zeer blij mee. Ook als u gewerkt hebt met ander machine's van Schukkens Industrie.

Reageren, zend een email